ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – 14. 2. 2021.

Sveta mise u župnoj crkvi:
8,00 +Valentin Marjanović
11,00 Sv. misa kod sv. Valentina + +ob. Masnica i Badanjak i Ankica  Arbutina
Pogledajte opširnije za cijeli tjedan