Propovjedaonica

 

Propovjedaonica. Župna spomenica na dva mjesta ističe da je na propovjedaonici bila napisana godina 1779. kao godina kada je bila postavljena. Govornica i nebnica nad njom odaju visoko umijeće bezimenog rokoko majstora. Pristup joj vodi stubištem kroz masivni stup i debeli zid između sakristije i crkvenog broda.

Nosiva stožasta baza maska je za nosive konzole, ugrađene u zid, na kojima počiva tijelo govornice. Zavojite uklade dijele tijelo govornice na tri polja koja u svojoj sredini nose tri kartuše sa školjkastom ornamentikom. U kartuši na središnjem polju propovjedaonice prikazani su apostolski prvaci Petar i Pavao, u lijevoj, gledajući iz crkve prema propovjedaonici, je Krist, a u desnoj sv. Jeronim, crkveni naučitelj. Uz gornji rub govornice na desnoj strani je uobičajeni ukras propovjedaonica: ruka s raspelom.

Nebnica iznad govornice odlikuje se jednostavnošću i plemenitom profilacijom. Na njoj se uočava prikaz Božjeg oka na vrhu i zastor s resama na njezinome donjem rubu. Krstionicu, onu staru, koja se danas nalazi kod pjevališta, nabavio je župnik Škvorc 1780. godine. Vizitator Josipović naglašava da je ukrašena, obojena i pozlaćena po uzoru na glavni oltar. Prizor Isusova krštenja na njezinu vrhu je izvorno cijelo kipara koji je izradio krstionicu, no njegova imena ne znamo.