Kapelice u župi

Područne kapelice u župi sve su redom novijega datuma, podignute u 20 stoljeću. U nekim su selima, međutim, kapelice postojale već prigodom osnutka župe 1766. pa i prije toga. Bile su to drvene kapelice, brvnare, zabacane blatom i veoma malene. U njima se jednom ili dvaput godišnje služila sv. misa. Od inventara su imale jednostavne oltare, zvono, a nalazile su se u groblju. Takve su kapelice bile sv. Križa u Tisovcu, sv. Luke u Godinjaku, sv. Vida u Oštrom vrhu, kapela Majke Božje u Crnogovcima, te kapela sv. Šimuna i Jude Tadeja u Pakleniku.

Početkom 19. stoljeća one su sve već bile propale, da bi se u drugoj polovici istoga stoljeća u nekim selima opet spominjale kapelice koje su tijekom 20. stoljeća zamijenjene sadašnjima. Kapelice u Starom Petrovom Selu. Tri kapelice, koje su svojom veličinom zapravo poklonci, u Starom Petrovom selu podignute su 1857. godine. Sami se “vjernici obvezaše, da će umjesto nepogodom vremena porušenih dervenih križevah prodičiti svoje selo trema kapelami”, kako to piše Katolički list iste godine. Sve su one izgrađene uz drum.

Na zapadnoj strani prema Godinjaku kapelica je podignuta u čast sv. Valentina,

ona na križanju prema Oštrom Vrhu Majci Božjoj,

Treća kapelica uz put prema Vrbovi posvećena je Glavosjeku sv. Ivana, ili kako to stoji u Katoličkom listu, “svetom Ivanu Usjekovcu”. Sve su kapelice ožbukane i obijeljene te je na svakoj postavljen križ. U kapelicama se služi sv. misa na naslovnike: sv. Valentina (14. veljače) i Glavosjek sv. Ivana (29. kolovoza). Kod kapele Majke Božje sv. misa će se služiti na Žalosnu Gospu (15. rujna).

Kapela Male Gospe u Donjim Crnogovcima Pri osnutku župe stajala je kapela sv. Lucije u Crnogovcima. Tada vizitatori još nisu razlikovali Crnogovce na Donje i Gornje. Ona je međutim bila srušena već arije gradnje župne crkve, a njezin inventar orenesen je u kapelicu u Godinjaku. “Godine 1911. podignute su u župi dvije kapele, i to kapela Prikazanja BI. Djevice Marije u Crnogovcima Gornjim kapela rođenja BI. Djevice Marije u Crnogovcima Dolnjim. Oltare je podigao i slikao iste kapelice N. Paulić iz Kranjske”, zapisao je u Spomenici župnik Šalić. Obje su ove kapelice veće i uređenije od drugih kapelica u župi. Svete mise se služe na Malu Gospu (8. rujna) i jednom mjesečno nedjeljom.

Kapela Gospe Lurdske u Gornjim Crnogovcima Provotni titular kapele Prikazanja Blažene Djevice Marije ili Svijećnice naknadno je promijenjen. Dugo se vremena navodilo Bezgrješno začeće BDM kao glavni titular, a sada je ona kapela Gospe Lurdske. Na oltaru je izgrađena lurdska špilja s Gospinim kipom i vidjelicom sv. Bernardicom. Svete mise služe se na Gospu Lurdsku (11. veljače) i jedne nedjelje u mjesecu.

Kapela sv. Luke u Godinjaku Prigodom osnutka župe 1766. u Godinjaku je stajala drvena kapela koja je tijekom vremena propala. U drugoj polovini 19. st. bila je podignuta kape¬lica u Godinjaku. Ona je 1898. godine srušena i sagrađena sadašnja. Župnik Žveglić zapisao je te godine u Spomenici ovo: “Filialiste u Godinjaku porušili su svoju nezgrapnu kapelu, pa su ove godi¬ne novu milovidnu kapelicu mjesto stare podigli, koju je dne 18. listopada domaći župnik i dekan svečano blagoslovio.” U kapelici sv. Luke svete mise se služe na blagdan zaštitnika 18. listopada.

Kapela sv. Vida u Oštrom Vrhu Već je 1765. godine u Oštrom Vrhu drvena kapelica sv. Ladislava. Bila je to kapelica brvnara, zabacana blatom, duga dva, a široka svega jedan i po hvat. Tada nije imala ni oltara, ni sakristije, čak ni sliku sveca naslovnika. Služila je samo za korizmenu ispovijed bolesnika, staraca i djece. Ona je već kod gradnje župne crkve dokinuta, a kip sv. Emerika jedino je što je od nje preostalo. U isto se vrijeme zajedno s njom spominje i kapelica sv. Šimuna i Jude u Pakleniku, dijelu Starog Petrovog Sela koji se proteže na istok prema selu Vrbova. Ova je kapelica tijekom vremena propala, a 1908. godine bila je podignuta nova kapelica sv. Vida mučenika. No, njezina gradnja je bila slaba te je bila kratkoga vijeka. Već 1940. godine umjesto nje podignuta je današnja kapelica. Svete mise se u Oštrom Vrhu služe na Vidovo (15. lipnja) i prema dogovoru.

Kapela sv. Blaža u Tisovcu Drvena kapela sv. Križa u Tisovcu nalazila u groblju izvan sela, a bila je podignuta na kamenim temeljima srednjovjekovne crkve. Groblje je sve to naših dana služilo kao središnje župno groblje. Spomen na ovu kapelu održao se u župnoj crkvi od titularom pobočnog oltara sv. Križa. U 19. st. bila je podignuta u selu kapela pod zaštitom sv. Blaža. Nju su godine 1899. mještani Tisovca srušili i podigli novu, posvećenu istom svecu. Nju je župnik blagoslovio na Blaževo 1900. godine. Kapela nema pogodno mjesto, nalazi se skoro nasred ceste, a u nju stane jedva dvadesetak osoba. Kada se u njoj služi sv. misa, većina prisutnih se nalazi ispred kapele. Kapelica ima neophodan inventar za sv. misu koja se u njoj služi na Blaževo (3. veljače), jedne nedjelje u mjesecu i više puta radnim danom. Kapela u Starcima Najnovija kapelica u župi podignuta je 2003. godine na lijepoj uzvišici u Starcima u čast sv. Vinka mučenika. Naslovnik kapele sv. Vinko izabran je zbog toga što se kapela nalazi među vinogradima, a vinogradari tradicionalno slave sv. Vinka kao svoga zaštitnika. Na padinama Babje gore, u neposrednom okolišu kapele, sve je više ladanjskih kuća. Nedjeljama i ljeti ovdje je sve više izletnika koji dolaze amo na odmor i svježi zrak. Sveta se misa služi na Vinkovo (22. siječnja).