PETA NEDJELJA KROZ GODINU – 7. 2. 2021.

Sveta mise u župnoj crkvi:
8,00 + Đuro i Janja Vlainić
9,30 + Sv. misa u Donjim Crnogovcima
11,00 + za sve župljane, žive i pokojne
Pogledajte opširnije za cijeli tjedan