KRIST KRALJ – 22. 11. 2020.

Sveta Cecilija
Sveta mise u župnoj crkvi:
8,00 + Alojz Karakašić
11,00 + za sve župljane, žive i pokojne
Pogledajte opširnije za cijeli tjedan