DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – 3. 1. 2021.

Sveta mise u župnoj crkvi:
8,00 + Đuro i Janja Vlainić
9,30 + sv. misa u Oštrom Vrhu
11,00 + za sve župljane, žive i pokojne
Pogledajte opširnije za cijeli tjedan