33. NEDJELJA KROZ GODINU – 15. 11. 2020.

Sveta mise u župnoj crkvi:
8,00 + Pavo i Jela Šporčić
11,00 + za sve župljane, žive i pokojne
Pogledajte opširnije za cijeli tjedan