27. NEDJELJA KROZ GODINU – 4. 10. 2020.

Sveta mise u župnoj crkvi:
8,00 + Ivan, Kata i Tomo Planteković
11,00 + za sve župljane
Pogledajte opširnije za cijeli tjedan