Križni put

Križni put je bio nabavio župnik Mijo Žveglić. Župnik Vudi je nabavio novi križni put 1932. od Sfilogoja iz Ljubljane. On je kod akademskog kipara Jaroslava Strehe iz Zagreba, naručio kalup za okvire, koje su braća Bertini odlili i postavili 1932. godine. Križni put je 12. veljače 1933. blagoslovio o. Anaklet Zadravec, franjevac iz Cernika.

Križni put kao pučka pobožnost održava se u župnoj crkvi svetog Antuna Padovanskog u vrijeme korizme petkom i nedjeljom u 17 sati. Petkom je, u pravilu, nakon križnog puta i sveta misa.


1. Postaja:
Isusa osuđuju na smrt

2. Postaja:
Isus prima na se križ

3. Postaja:
Isus pada prvi put pod križem

4. Postaja:
Isus susreće svoju svetu Majku

5. Postaja:
Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

6. Postaja:
Veronika pruža Isusu rubac

7. Postaja:
Isus pada drugi put pod križem

8. Postaja:
Isus tješi jeruzalemske žene

9. Postaja:
Isus pada treći put pod križem

10. Postaja:
Isusa svlače

11. Postaja:
Isusa pribijaju na križ

12. Postaja:
Isus umire na križu

13 . Postaja:
Isusa skidaju s križa

14. Postaja:
Isusa polažu u grob