23. NEDJELJA KROZ GODINU – 6. 9. 2020.

Sveta mise u župnoj crkvi:
8,00 + Tomislav Lukačević, ob. Marošević, Lukačević, Lukačević i Primorac i Manda Radošić
Pogledajte opširnije za cijeli tjedan